Kategorier
Kontakt os

Du kan kontakte os på:

Telefon:39 27 23 19

Send os en e-mail
Betal med kreditkort Betal med kreditkort

Overfladedesinfektion, ABENA, IPA sprit, 70% ethanol

Overfladedesinfektion, Hospitalssprit, 5000 ml,
70% ethanol, til overfladedesinfektion

Flere detaljer

Varedeklaration:
Produktbetegnelse:Overfladedesinfektion
Varemærke:ABENA
Holdbarhed:36 måneder
Holdbarhed, åbnet:12 måneder
Farve:klar
Features:IPA sprit, 70% ethanol
pH-værdi (konc.):6,5-7,5
Rumindhold, netto:5000 ml
Produkt- eller teststandarder:EN 13624, EN 13697, EN 13727, EN 14348, EN 14476, EN 14561, EN 14562, EN 14563
Produktregisternummer:4507280
Faresætninger:Meget brandfarlig væske og damp., Forårsager alvorlig øjenirritation.
Produktbeskrivelse:Overfladedesinfektion til desinfektion af overflader og udstyr. Virker hurtigt og effektivt mod bakterier, svamp og diverse vira. Er godkendt af fødevarestyrelsen J. nr. 2020-29-7105-0051 med dispensation for efterskyl med vand. Produktet er vurderet af CEI som beregnet til desinfektion af overflader i sundhedssektoren.
Brugsanvisning:Objektet holdes fugtigt i minimum 1 minut for optimal effekt.
Opbevaringsinstruktioner:Opbevares forsvarligt, i original emballage, utilgængeligt for børn og ikke i direkte sollys.
Temperaturtolerance:5 °C - 30 °C
Doseringsinstruktioner:Anvendes ufortyndet
Sikkerhedsforskrifter og advarsler:Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt Opbevar indholdet et sikkert sted . Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt i orginal emballagen. Opbevares utilgængeligt for børn
Bortskaffelse af produkt:Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage:Kan genbruges eller forbrændes.
Hudpleje
Vigtig information!

Ekstraordineret lukket
d. 15 og 19 maj 2017